[1]
Förger, A. 2003. Stephan Sebastian Schmidt: Opera impura. Formen engagierter Oper in England, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2002. European Journal of Musicology. 6, (Jun. 2003). DOI:https://doi.org/10.5450/ejm.2003.6.6172.