Yu, Mingxin, Yingzi Lin, Xiaoying Tang, Jing Xu, David Schmidt, Xiangzhou Wang, and Yikang Guo. “An Easy Iris Center Detection Method for Eye Gaze Tracking System”. Journal of Eye Movement Research 8, no. 3 (October 23, 2015). Accessed January 18, 2022. https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/2407.