Li, Xuling, Man Zeng, Lei Gao, Shan Li, Zibei Niu, Danhui Wang, Tianzhi Li, Xuejun Bai, and Xiaolei Gao. “The Mechanism of Word Satiation in Tibetan Reading: Evidence from Eye Movements”. Journal of Eye Movement Research 15, no. 5 (November 1, 2022). Accessed April 12, 2024. https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/8725.