(1)
Baumgartner, G. S Doris in däm Wisse Fätze. LO 2019, 98, 137-156.