Pereira da Silva Menon, Odete, Edson Domingos Fagundes, und Loremi Loregian-Penkal. 2009. „The VARSUL Database“. Linguistik Online 38 (2). https://doi.org/10.13092/lo.38.503.