Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual

  • Ignacio Vázquez Diéguez Universidade da Beira Interior
Palabras clave: sufixación medieval, galego, corpus, morfoloxía

Resumen

O presente texto trata sobre os sufixos da lingua galega que forman substantivos, adxectivos e adverbios. Trataranse só os que durante a Idade Media foron moi produtivos e comprobarase se na actualidade aínda o son. Verificarase se as tendencias medievais tiveron / teñen continuación ou se foron falladas. Buscaranse todas esas voces no Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega e posteriormente contrastaranse no Dicionario da Real Academia Galega que recolle o léxico estándar actual. Comentaranse as solucións que non se contemplan hoxe. Verase tamén a solución normativa actual.

Publicado
2018-01-24
Cómo citar
Vázquez Diéguez, I. (2018). Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual. Estudios De Lingüística Del Español, 39, pp. 241–277. https://doi.org/10.36950/elies.2018.39.8597